#Novosti

OSNOVAN KLUB MLADIH VOLONTERA KLUPKO

OCD ”Portret” iz Bara osnivao je Klub mladih volontera "Klupko", koji je podržan kroz program “Za jači glas organizacija gradjanskog društva”, koji realizuje Fond za aktivno gradjanstvo-fAKT, a finansira Ambasada SAD-a iz Podgorice.
 

U okviru kluba će biti angažovani mladi ljudi od 14 do 26 godina, koji će osmišljavati i relizovati aktivnosti namijenjene mladima – projekcije filmova, panel diskusije, tematske večeri, edukacije, zabave i sve aktivnosti za koje su mladi zainteresovani.
 

Svi volonteri će proći obuku koju će držati psiholozi, nakon čega će uslijediti planiranje i realizacija aktivnosti u periodu od šest mjeseci, a svaki volonter će na kraju angažmana dobiti dvojezični sertifikat o savladanim vještinama i broju volonterskih sati”, rekao je Petar Marković, diplomirani psiholog i koordinator volontera.

 

Koordinator projekta je diplomirani psiholog i direktor OCD ‘Portret’ Branka Ćalasan. Ideja je proizišla iz istraživanja koje je sprovedeno u saradnji sa Gimnazijom ‘Niko Rolović’ tokom prethodne godine. Istraživanje se ticalo zadovoljstva mladih u gradu, a korišćena je skala procjene, kao i pitanje višestrukog izbora otvorenog tipa gdje su učenici imali priliku da predlože aktivnosti koje bi voljeli da se realizuju. Uzorak je bio 218 gimnazijskih učenika od kojih je 92 smatralo da u Baru nema dovoljno aktivnosti namjenjenih mladima, a njih 50 nije bilo zadovoljno životom u gradu , dok je 33 bilo zadovoljno. Najveći procenat mladih smatra da im je potreban omladinski centar, dok su se ostali predlozi ticali bioskopa, kuglane, bazena, obnavljanja sportskih terena, mini trgova i parkova”, istakao je Marković.
 

Klub mladih volontera će uskoro započeti sa relizacijom daljih  aktivnosti.

 

Izvor: Barinfo.me

O nama
Mravinjak je portal namijenjen mladima i svima koji se tako osjećaju. Ovdje ćete naći sve što biste voljeli da znate a nemate koga da pitate.
Jer, nema ni Google uvijek odgovor na sve!
Zato čitajte, pišite, pitajte!

Urednik: Jelena Vukić
Pišite nam
Podijelite sadržaj na: