#Savjeti

ŠTA SU NEVLADINE ORGANIZACIJE I KAKO TI MOGU POMOĆI DA PUTUJEŠ I STIČEŠ NOVA ISKUSTVA?

 

Da li ste zainteresovani da otkrijete nove zemlje, kulture, nove prijatelje iz regiona, Evrope i svijeta? Koliko ste spremni razmišljate i stičete nova iskustva o nečemu što ne poznajete?

 

Naš portal je sproveo analizu, kako bi vam olakšao pretragu informacija, a na vama preostaje inicijativa i dobra volja.

 

Neki od vas su čuli za nevladine/neprofitne (NVO) organizacije, ali potrebno je dodatno približiti ovaj termin zbog svih čitalaca kojima nije blizak.

 

 

ŠTA JE NVO I KOJI SU NJEGOVI CILJEVI?

NVO je udruženje ili organizacija koju osniva grupa građana radi ostvarivanja određenih ciljeva, koje za rezultat imaju poboljšanje određenog stanja i pozicije u društvu ili društva, a ne sticanja profita.

 

Kao takva, ne osniva je država, zbog čega se zove i nevladina organizacija. Između ostalih, najbitnije za mlade, su omladinske organizacije kojima je u fokusu implementacija aktivnosti koje su usmjerene na poboljšanje položaja mladih, njihovog učestvovanja u procesu donošenja odluka i jačanje kapaciteta mladih ljudi u različitim oblastima kroz pružanje aktivnosti usmjerenih na sticanje znanja i vještina.

 

 ZAŠTO JE POTREBNO UČESTVOVATI NA PROJEKTIMA?

Učestvovanje na različitim projektima, otvara mogućnost da radite na različitim aktivnostima u kojima imate prostor da izrazite svoje ideje i da se čuje se vaš glas. Kada se govori o lokalnim projektima i aktivnostima, mladima se pruža mogućnost da upoznaju svoje vršnjake sa kojima mogu realizovati različite ideje i inicijative.

 

U regionalnim i evropskim projektima učestvuju različiti ljudi što  vam omogućava upoznavanje sa različitim kulturama, nacijama, nepoznatim stvarima i oblastima, ali i učenje engleskog jezika.  

 

Zajedničko svim projektima je što su usmjereni na aktivizam, saradnju, sticanje znanja i vještina i podizanju svijesti o određenoj problematici.

 

S druge strane, putovanja će vam pružiti mogućnost da vidite različite znamenitosti, mada su putovanja  više od gledanja znamenitosti, to su “duboka i trajna promjena ideje življenja”. Kroz projekat ćetr imati mogućnost da učestvujete na aktivnostima koji su različite i interesantnije nego u okviru formalnog obrazovanja odnosno škola.

 

Zbog toga, kada se govorimo o ovakvim aktivnostima, kažemo da su one dio neformalnog obrazovanja. Nakon učestvovanja, ono što je najbitnije je da dolazite u vašu zajednicu, puni pozitivne energije sa novim idejama, inicijativama koje će uticati na vaše društvo i sredinu.

KAKO OSTVARITI KONTAKT SA ORGANIZACIJAMA U CRNOJ GORI?

 

Odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan. Imajući u vidu da se danas mladi najčešće informišu putem društvenih mreža,  skoro svaka organizacija ima svoju stranicu na društvenim mrežama facebook.com i instragram, tako da je dovoljno da ukucate ime organizacije u pretraživač na ovim mrežama i da pratite aktivnsoti i pozive koje objavljuje. Takođe, uvijek možete koristiti opciju poruke tj. Messenger aplikaciju za slanje pitanja u formi poruke.

Osim toga, najveći broj organizacija ima svoj web stranicu i zvaničnu e-mail adresu. U nastavku ćemo sumirati gdje možete pretraživati pozive kod lokalnih, nacionalnih i regionalnih organizacija/programa imati pregled stranica na društvenoj mreži Facebook.

 

-       NVO Svetionik https://www.facebook.com/groups/nvosvetionik/ 

Poboljšanje kvaliteta života mladih kroz programe javnog zastupanja, edukacije, organizovanje međunarodnih kampova, seminara za mlade, podizanje svijesti o pravima mladih  kreirajući programe za kvalitetan, organizovan i kreativan život mladih

 

-       NVO PRIMA –  www.nvoprima.org  i https://www.facebook.com/ngoprima/

Misija Prime je poboljšati položaj omladine i raditi na rješavanju pitanja koja se tiču mladih, kako u njihovim zajednicama tako i u širem društvu.

 

-       Kreaktivator http://kreaktivator.me  i www.facebook.com/kreaktivacija/

"Kreaktivacija" je Program Ujedinjenih nacija za mlade koji osnažuje i motiviše mlade da aktivno rade na svom razvoju i razvoju svoje zajednice.

 

-       Mladiinfo Montenegro www.mladiinfo.me i https://www.facebook.com/mladiinfocg/ 

Glavni cilj udruženja je poboljšanje položaja mladih, informisanje, promovisanje volonterizma i aktivnog učešća u društvu, kao i podizanje svijesti društva o pitanjima i problemima koji se tiču mladih.

 

-       ADP Zid http://www.zid.org.me i https://www.facebook.com/adp.zid.7/ 

ADP Zid razvijaju programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi programi organizacije zasnovani su na principima nediskriminacije, cjeloživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima organizacije kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i građanski aktivizam. 

 

-       Omladinski centar Podgorica (Unija srednjoškolaca Crne Gore) http://ocpg.me i https://www.facebook.com/omladinskicentarpg/ 

Unija srednjoškolaca Crne Gore, preko projekta  “Omladinski centar” koji je finansiran od strane  Ministarstva sporta Crne Gore, koordiniše radom Omladinskog centra u Podgorici. Omladinski centar je kulturno-edukativni prostor namijenjen isključivo mladima od 15-30 godina, sa ciljem da ih podstakne na aktivno učešće u životu zajednice i omogući im da na kvalitetan način provode svoje slobodno vrijeme.

 

-       FORUM MNEhttp://www.forum-mne.com  i https://www.facebook.com/ForumMNE/

Forum MNE je organizacija koja ostvaruje svoju viziju pružajući podršku razvoju mladih ljudi u svjesne, odgovorne i aktivne pojedince i građane sposobne da prepoznaju, traže i ostvaruju svoja prava i doprinose razvoju miroljubivog i pravednog društva.

 

-       Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) – www.rycowb.org i www.facebook.com/RYCOWB/ 

Misija RYCO-a je podrška regionalnoj razmjeni mladih i njihovo dijeljenje ideja kao osnova za buduće izglede za saradnju u regionu Zapadnog Balkana, zasnovano na vrijednostima suživota, tolerancije i poštovanja ljudskih prava i različitosti.

 

-       NVU Mravinjak  www.mravinjak.me i https://www.facebook.com/mravinjak.me/ 

 Cilj Mravinjaka je upoznavanje i edukacija djece i omladine znanjima i vještinama iz oblasti kulturnog i umjetničkog rada i stvaralaštva. Saradnja sa istim i/ili sličnim organizacijama radi ostvarivanja ciljeva organizacija, kao i preduzimanje drugih aktivnosti sa ciljem ostvarivanja misije i vizije organizacije.

 

Portal Mravinjak.me je jedna od adresa na koju se možete obratiti za pomoć u vezi  apliciranja i informisanja o ovim projektima. U naredom periodu očekujte pregršt aktivnosti koje će naša organizacija sprovesti za mlade u našem gradu.

 

Dakle, dragi mladi ljudi vi ste budućnost! Znajte da  postoji prostor gdje se vaš glas može čuti, gdje možete pronaći novi hobi, upotpuniti svoje slobodno vrijeme i prepustiti se životu ! Mjesto gdje pripadate. Jedan od načina je učestvovanje na projektima NVO sektora, kao jedno od najboljih rješenja za kvalitetniji život!

 

SADA je pravi trenutak! Počnite da istražujete i aplicirate.

Ja to hoću i ja to mogu. :)

 

 

Autor: Griselda Pejović

Foto: Pixabay

 

 

O nama
Mravinjak je portal namijenjen mladima i svima koji se tako osjećaju. Ovdje ćete naći sve što biste voljeli da znate a nemate koga da pitate.
Jer, nema ni Google uvijek odgovor na sve!
Zato čitajte, pišite, pitajte!

Urednik: Jelena Vukić
Pišite nam
Podijelite sadržaj na: